ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการสำหรับจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลสระบัวคัพ
31 สิงหาคม 2566

82


จ้างเหมา เคื่องเวียง โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ และทำความสะอาด