ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
7 สิงหาคม 2566

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่