แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
4 มีนาคม 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ