แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569)
3 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2566
30 พฤษภาคม 2566

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564
28 กันยายน 2564

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
16 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ได้ที่นี่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564
16 มิถุนายน 2564

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4) พ.ศ. 2559
26 กันยายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4) พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)
16 มิถุนายน 2559

0


แผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)

เอกสารแนบ
แผนกรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
9 มิถุนายน 2559

0


แผนกรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้าง  (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
7 เมษายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ