- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566
30 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ