- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
2 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนการก่อสร้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ปีงบประมาณ 2566
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ