Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คำสั่ง อบต.ลำพูน
  มุมงานการเจ้าหน้าที่
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
  ประมวลจริยธรรม อบต.ลำพูน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
/ไม่พอใจ ต่อการให้บริการ
อบต.ลำพูน

 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (ดู : 1) 16 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง (ดู : 9) 18 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 2 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 ถึง กันยายน 2564) (ดู : 20) 27 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม ศพด.บ้านคลองหาเหนือ (ดู : 16) 23 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ดู : 21) 14 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ดู : 24) 8 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 15 รายการ (ดู : 23) 8 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 17 รายการ (ดู : 22) 8 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง63 รายการ (ดู : 20) 6 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 30) 2 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเกรดเกลี่ยหญ้าบริเวณสองข้างทางและปรับผิวถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ (ดู : 24) 1 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ แคนนอล สีดำ (ดู : 16) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 34 รายการ (ดู : 19) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมนมและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตนม ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 18) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 23) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม (ดู : 24) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซด์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต (ดู : 20) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาหน้าแดง (ดู : 21) 24 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาบ้านคลองหาเหนือ (ดู : 26) 21 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564) (ดู : 49) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 60) 1 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 3 (ดู : 55) 31 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) (ดู : 14) 15 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 16) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง (ดู : 16) 22 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 13) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา (ดู : 15) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบริเวณคลองลำพูน (ดู : 15) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหาเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว (ดู : 12) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มบาดาล (ดู : 15) 9 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย (ดู : 15) 3 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท (ดู : 10) 3 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 12) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ (ดู : 14) 28 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ (ดู : 14) 27 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น (ดู : 14) 24 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 14) 14 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ซ่อมแซมระบบประปา (ดู : 16) 10 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3 (ซอยวังโตน) (ดู : 15) 30 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077-450376  
Copyright © 2016. lumphoon.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs